Accueil > Gezondheid > Terugbetalingen > Werking van de gezondheidszorg in België

Werking van de gezondheidszorg in België

We geven eerst wat algemene en meestal onbekende informatie die je zal helpen om de werking van de Belgische sociale zekerheid beter te begrijpen.

Voor sommigen is deze uitleg vanzelfsprekend, maar hij is noodzakelijk om de details verderop goed te begrijpen.

 • De drie verzekeringsniveaus van de gezondheidszorg

  Ten eerste is er het RIZIV of de verplichte verzekering (VP). Dat is in feite de socialezekerheidskas. Dat is de eerste instelling die in je medische kosten tegemoetkomt. Sommige van deze terugbetalingen gebeuren op basis van de goedkeuring van een adviserend geneesheer. Alles wat onder de VP...

 • Psychologische begeleiding en het opstellen van het attest 

  Globaal gezien zijn er twee soorten zorgverleners :
  De psycholoog (AV) (psychotherapeut, licentiaat in de psychologie enz.)
  Deze zorgverlener wordt niet erkend door het RIZIV en je komt niet in aanmerking voor een terugbetaling via de VP. De AV’s voorzien diverse terugbetalingen, in functie...

 • Medische erelonen

  Ook de prijs voor een medische prestatie bestaat uit drie delen :
  Het deel dat je mutualiteit terugbetaalt
  Het bedrag van de tegemoetkoming van je mutualiteit voor een prestatie is de tussenkomst van de VP (= verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging).
  Het wettelijk persoonlijk...

 • Geldigheid van de informatie

  Sommige artsen geven informatie over de bedragen die de mutualiteit terugbetaalt. In de meeste gevallen kennen ze de terugbetalingstarieven niet. Maar soms geven ze je wel de juiste informatie.
  Een goede indicator voor de kwaliteit van de informatie van de arts is het aantal vragen dat hij je...

 • Statistiques du site

  • Visites:

   0 visiteur(s) connecté(s)
   580 visiteurs par jour
   531.570 visiteurs depuis le début

  • Publication:

   690 Articles
   69 brèves
   101 Sites référencés