• Doe een gift

  Wenst U ons te ondersteunen door een jaarlijkse/maandelijkse gift te doen?
  1. Fiscaal voordeel in België
  Onze vereniging Genres Pluriels VZW is erkend door de FOD Financiën (Belgisch federal niveau) opdat de aan ons gedane giften fiscaal aftrekbaar zouden zijn. Aftrekbaarheid geldt voor alle giften voor een bedrag vanaf 40,00 EUR (dit kan ook gecumuleerd over het jaar). Voor elke gift van een (eventueel gecumuleerd) bedrag van minimum 40 EUR per kalenderjaar ontvangt U een fiscaal attest...

 • FREE PATHH bespreekt zorg voor en rechten van transgenders

  Event is een reactie op hoge toegangsprijzen voor symposium over gezondheidszorg voor transgenders
  Op zaterdag 18 juni 2016 organiseert een collectief transgenders in Amsterdam het gratis evenement FREE PATHH, over de gezondheidszorg voor en mensenrechten van transgenders. Dit gebeurt in de schaduw van een mondiaal symposium over dezelfde thematiek, elders in de stad. FREE PATHH is in tegenstelling tot dit symposium gratis toegankelijk. Transgenders, maar ook zorgverleners en...

 • Persbericht 6 verenigingen voor de Belgian Pride 2016

  België moet de mensenrechten van trans* personen eerbiedigen
  In 2014, ging de federale regering akkoord dat de wet van 10 mei 2007 over transseksualiteit moet worden aangepast conform de mensenrechten.
  Genres Pluriels en de drie Belgische holebi- en transgenderkoepels, (LGBTI), Arc-en-Ciel Wallonie, Çavaria en Rainbowhouse Brussels, evenals Amnesty International en de Liga voor Mensenrechten, strijden samen om de regering en het parlement aan hun beloften te houden.
  De kernboodschap van...

 • Hoe reageren in geval van discriminatie ?

  Neem contact op met Genres Pluriels
  We kunnen je begeleiden bij de te regelen formaliteiten bij de bevoegde instanties en bij de behandeling van een eventuele melding. Stuur ons een e-mail naar discrimination@genrespluriels.be, met een korte beschrijving van je situatie. We zullen met jou contact opnemen en je in alle vertrouwen persoonlijke hulp aanbieden.
  Een melding bij het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen
  Gevallen van discriminatie op grond van je genderidentiteit...

 • Een vriendelijke, respectvolle en geëngageerde ontvangst

  Wat kan ik verwachten wanneer ik voor het eerst bij Genres Pluriels aanklop ?
  Een ontmoeting met een bekwame en gekwalificeerde professional die goed thuis is in genderaangelegenheden
  Een luisterend oor in alle omstandigheden en een actief gesprek op aanvraag
  De mogelijkheid om te praten over alle vragen die ik me stel in verband met mijn genderidentiteit
  Een gesprekspartner met slechts één doel voor ogen: mij op een respectvolle manier helpen om mijn comfortzone te vinden en/of die...

 • Activiteitenverslagen

  U kunt hieronder onze activiteitenverslagen vinden vanaf 2007 (in het Frans).

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Next ...

 • Statistieken van de site

  • Bezoeken:

   0 bezoeker(s) nu aangesloten
   590 bezoekers per dag
   531.350 bezoekers sinds het begin

  • Publicaties:

   690 Artikels
   69 nieuwsberichten
   101 Gekoppelde sites

  • Met steun van